مشاوره سالمندان و روش ارتباط با آنها

روش ارتباط با سالمند و نگهداری آنها و روانشناسی سالمندی نیاز به دانش خاصی در این زمینه دارد . در مرکز روانشناسی  سینا شما می‌توانید هم برای سالمند خود مشاوره دریافت کنید و هم برای افرادی که از آنها نگهداری می کنند

بازدیدها: 1

موضوع مرتبط  درمان قطعی شب ادراری در کودکان و نوجوانان