در مشاوره پیش از ازدواج چه می گویند ؟

برای خیلی از جوانان  و حتی خانواده ها هنوز این سوال وجود دارد که در مشاوره پیش از ازدواج چه می گویند . در مرکز روانشناسی سینا به عنوان اولین مرکز تخصصی مشاوره ازدواج و تحکیم خانواده استان 3 جلسه مشاوره پیش از ازدواج برگزار می گردد . در جلسه اول موضوعاتی که باید پسر و دختر در مورد آنها گفتگو کنند بیان می شود . سپس به صورت مختصر با حقوق همدیگر در زندگی مشترک آشنا می شوند و در صورتیکه در موضوعاتی با هم به توافق نرسیده اند بحث می شود . در جلسه دوم از پسر و دختر به صورت رایانه ای آزمون تعیین نوع شخصیت . سنجش بیماری شخصیتی ، سنجش بیماری روانی ، و اختلال تفکر ارزیابی می شود سپس تست تفاهم زوجین اجرا می گردد . در جلسه سوم نتایج آزمونها بیان و شرایط ادامه رابطه یا عدم  ادامه  بیان می گردد . در هر حال در مشاوره به پسر و دختر در تصمیم گیری صحیح برای انتخاب زندگی کمک می شود اما بجای آنها تصمیم گرفته نمی شود .

نوبت دهی 08433362405 —-  09374415454

بازدیدها: 4

موضوع مرتبط  در ایلام به کدام روانشناس مراجعه کنیم
با مرکز سینا در آدرس sina_psychological_clinic @ در اینستاگرام در ارتباط باشید
+