راهنمای دریافت پروانه اشتغال مشاوره و روانشناسی از درگاه ملی مجوزهای کشور

با توجه به اینکه مجوز فعالیت مراکز مشاوره هم توسط سازمان بهزیستی و هم سازمان نظام روانشناسی و مشاوره انجام می شود برای خیلی از متقاضیان این سردرگمی پیش آمده که از چه طریق می توانند پروانه اشتغال سازمان نظام را دریافت کنند . در لینک زیر راهنمای درخواست مجوز اشتغال مشاوره و روانشناسی از طریق درگاه ملی صدور مجوزهای کشور مربوط به سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایجاد شده است بعد از مطالعه راهنما در زیر آن لینک درخواست وجود دارد . برای استفاده از درگاه ملی مجوز های کشور باید ابتدا در ان درگاه ثبت نام کنید .

راهنمای دریافت پروانه اشتغال مشاوره روانشناسی

بازدیدها: 37

موضوع مرتبط  مشاوره تخصصی ازدواج با تست های شخصیت و سلامت
با مرکز سینا در آدرس sina_psychological_clinic @ در اینستاگرام در ارتباط باشید
+