خدمات مشاوره و رواندرمانی در سال 1402 تحت پوشش بیمه قرار گرفت

دستورالعمل خرید راهبردی خدمات روان درمانی مصوب نود و سومین جلسه شورای عالی بیمه سلامت کشور، جهت ابلاغ و اجرا از ابتدای سال ۱۴۰۲ به واحدهای تابعه ارسال گردید . بر این اساس از ابتدای سال 1402 به میزان 70 درصد هزینه مشاوره توسط بیمه و 30 درصد توسط مراجع پرداخت می شود . فعلا این مصوبه فقط برای روانشناسان دارای مدرک دکترای روانشناسی بالینی و دکترای روانشناسی سلامت قابل اجراست .در صورت اجرایی شدن این قانون مرکز مشاوره سینا خدمات رواندرمانی خود را با بیمه ارایه خواهد داد .

دستورالعمل خرید راهبردی خدمات روان درمانی مصوب نود و سومین جلسه شورای عالی بیمه سلامت کشور

بازدیدها: 15

با مرکز سینا در آدرس sina_psychological_clinic @ در اینستاگرام در ارتباط باشید
+