مشاوره طلاق بدون دادخواست ممکن است ؟

گاهی موفع یکی  یا هر دو زوجین هنوز نمی دانند که آیا طلاق راه حل مشکل آنها است . از طرفی بدون شروع فرایند دادگاه تمایل دارند از این مشاوره استفاده کنند . در مرکز روانشناسی سینا با حضور متخصصان مشاوره خانواده این امکان فراهم است که زوجین قبل از دادخواست رسمی برای طلاق در جلسات مشاوره حضور یافته و از نظر متخصصین موضوع بهره مند شوند . برای نوبت حضوری و تلفنی با 08433362405 یا 09374415454 مرکز روانشاسی سینا یا مرکز تخصصی رواندرمان خانواده ندای مهر تماس بگیرید

بازدیدها: 6

با مرکز سینا در آدرس sina_psychological_clinic @ در اینستاگرام در ارتباط باشید
+