تعرفه خدمات روانشناسی و مشاوره سال 1402

بر اساس موصوبه هیات وزیران تعرفه خدمات روانشناسی و مشاوره در سال 1402 برای درمانگران دارای مدرک کارشناسی ارشد 230 هزار تومان و درمانگران با مدرک دکتری 270 هزار تومان برای 45 دقیقه مشاوره تعیین شده است

بازدیدها: 4

موضوع مرتبط  خدمات روانشناسی برای مددجویان کمیته امداد رایگان است
با مرکز سینا در آدرس sina_psychological_clinic @ در اینستاگرام در ارتباط باشید
+