دکتر رمضانی طرف قرار داد بیمه سلامت

تمام خدمات مرکز روانشناسی سینا با مدیریت دکتر رحمت رمضانی متخصص روانشناسی سلامت تحت پوشش بیمه خدمات درمانی ، کارکنان دولت ، روستائیان قرار گرفت . این قرار داد برای اولین بار در موضوع خدمات رواندرمانی و مشاوره در استان ایلام انجام شده است و تا قبل از این تاریخ خدمات رواندرمانی و روانشناسی تحت پوشش بیمه نبودند . مراجعین برای استفاده از خدمات بیمه ای می توانند با ارائه کد ملی از تخفیف بیمه ای برخورددار شوند . برای اطلاعات بیشتر با 08433362405 تماس بگیرید

Views: 52

مطالب مرتبط

مرکز تخصصی روانشناسی سینا تنها مرکز روانشناسی طرف قرار داد بیمه های پایه در استان ایلام
+