مرکز سینا بعنوان مرکزمشاوره ازدواج برتر کشور توسط وزیر ورزش و جوانان مورد تقدیر قرار گرفت

در مراسمی که روز 15 آذر ماه 1402 به مناسبت راه اندازی سامانه مشاوره ازدواج هم راه برگزار گردید از دکتر رحمت رمضانی مدیر مرکز مشاوره ازدواج و تحکیم خانواده سینا توسط وزیر ورزش و جوانان تقدیر بعمل آمد

مطالب مرتبط