هشت دلیل اصلی طلاق

نتایج تحقیقات در خارج از ایران هشت دلیل را برای طلاق ذکر می کنند :نبود تعهدناسازگاری و فاصله گرفتن تدریجیمشکلات ارتباطی و طلاقروابط فرا زناشویی در طلاقناسازگاری یا اختلافات مالی و طلاقسومصرف مواد و طلاقخشونت خانگی‌تعارض بر سر مسیولیت‌های خانوادگی برای خواندن کامل مقاله کلیک کنید

مطالب مرتبط