در مشاوره پیش از ازدواج چه می گویند

در مرکز مشاوره سینا مشاوره پیش از ازدواج 3 جلسه است که در جلسه اول در مورد آنچه که باید پسر و دختر در دوره آشنایی با هم صحبت کنند راهنمایی می شوند . تعارضات و عدم تفاهم ها نیز مورد بررسی قرار می گیرد در جلسه دوم تست های شخصیت ، تست سنجش سلامت روانی ، تست تفاهم زوجین اجرا می شود و در جلسه سوم نتایج تست ها بررسی و زوجین با ویژگی های هم آشنا می شوند . سپس در خصوص مسایل حقوق خانواده به آنها نکات کلیدی آموزش داده می شود

مطالب مرتبط

مرکز تخصصی روانشناسی سینا تنها مرکز روانشناسی طرف قرار داد بیمه های پایه در استان ایلام
+