مرکز تخصصی تست هوش ایلام

اگر می خواهید استعداد و توانایی و هوش کودک دلند خود را بسنجید و بر اساس آن برای پیشزفت او برنامه ریزی داشته باشید مرکز تخصصی روانشناسی سینا در شهر ایلام با ابزار های تخصصی تست هوش و متخصصین در هوش به شما کمک می کنند . تست هوش برای جهش تحصیلی . تست هوش برای آمادگی تیز هوشان ، تست هوش برای مدارس نمونه ، تست هوش برای تشخیص توان ذهنی کودکان ، تست تشخیص عقب ماندگی ذهنی یا کم توان ذهنی . تست تشخیص کودکان مرزی

مطالب مرتبط

مرکز تخصصی روانشناسی سینا تنها مرکز روانشناسی طرف قرار داد بیمه های پایه در استان ایلام
+