دسته: دسته‌بندی نشده

روانشناسان و مشاوران مرکز تخصصی روانشناسی و مشاوره سینا شهر ایلام

دکتر رحمت رمضانی دکترای تخصصی روانشناسی سلامت ریس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره استان ایلام رواندرمانی ، درمان استرس و درد ، رواندرمانی بیماران مزمن ، خانواده درمانی دکتر نرگس نصر اصفهانی استاد دانشگاه...

حضور روانشناسان مرکز سینا در کارگاه مداخله در بحران خودکشی

در تاریخ 11 و 10 دی ماه کارگاه مداخله در بحران خودکشی با همت اداره کل بهزیستی استان برگزار گردید . مدرس کارگاه دکتر پور شریفی عضو هیات علمی دانشگاه توانبخشی و بهزیستی تهران...

سنجش یلامت روان مددجویان

مرکز روانشناسی سینا : آغاز طرح سنجش سلامت روان مددجویان کمیته امداد استان ایلام

در ادامه سنجش سلامت روان مددجویان کمیته امداد استان ایلام که برای زنان مطلقه انجام شده بود با همکاری واحد مشاوره کمیته امداد استان ایلام طرح سنجش سلامت روان کلیه مددجویان 18 سال به...

0

خدمات روانشناسی به افراد تحت پوشش کمیته امداد روستای پلک لک بخش چوار

با حضور دکتر رمضانی مدیر مرکز روانشناسی سینا و دکتر اکبری از مشاوران مرکز روانشناسی و مشاوره سینا تعداد 19 نفر از ساکنین روستای پلک لک بخش چوار مورد روان درمانی قرار گرفتند بازدیدها:...