دسته: مشاوره ازدواج

اگر می شناسید معرفی کنید

بر اساس طرح معاونت امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان ایلام با همکاری مرکز تخصصی روانشناسی و مشاوره سینا به 30 نفر از پسران و دختران در آستانه ازدواج از مرحله آشنایی...