برچسب: تست هوش برای دانش آموزان جهشی

تست هوش برای دانش آموزان جهشی

در مرکز تخصصی روانشناسی و مشاوره سینا شهر ایلام تست هوش تخصصی ویژه دانش آموزانی که قصد جهش در پایه های تحصیلی را دارند اجرا می گردد . قبل از هر گونه تصمیم در...